– Går det bra for næringslivet, går det bra for kommunen, det henger sammen