Ber kommunene gjøre mer for å hindre naturtap: – Tegner et litt snevert bilde