En gutt kjørt til sykehus etter at to elsparkesykler kjørte inn i bil