Lot pårørende slippe til: – Noen brikker falt på plass

foto