Nylig vedtok Statens vegvesen at de godkjenner en ny skiltplan for en planlagt utbedring av kysset fra Sandripvegen inn til riksvei 9.

Bakgrunnen er at Agder fylkeskommune har bestemt seg for å utbedre krysset. I den forbindelse vil fylkeskommunen anlegge en trafikkøy i krysset.

For buss

– Foreslått utvidelse av kryssområdet sikrer gjennomkjørbarhet for buss sommers- og vinterstid. Statens vegvesen støtter dette forslaget til utbedring, står det i dokumentet der Vegvesenet godkjenner de nye skiltene som i så fall må settes opp i krysset.

foto
Den blå sirkelen viser hvor trafikkøyen skal være. Det skal settes opp skilt som viser påbudt kjørefelt på hver side av øya. Foto: Statens vegvesen

Nye skilt

Agder fylkeskommune har utarbeidet skilt- og oppmerkingsplan for kryssområdet, og nå har Statens vegvesen godkjent denne planen.

Det blir satt opp to skilt som viser «Påbudt kjørefelt» på hver side av trafikkøyen, i tillegg til såkalt «Hindermarkering», gul- og svartstripete skilt som viser en permanent hindring i veien som folk må være oppmerksomme på.

Det er ikke høringsplikt på disse skiltene, så dermed er alt klart for utbedring av krysset og oppsetting av tilhørende skilt.