Disse 17 personene har søkt på de to ledige fastlegestillingene