Grunneier stusser: – Arealet som nå skal leies ut til Oasen skole tok kommunen fra oss