I 2017 gikk det to jordskred i området - nå skal det bygges flere boliger

foto