Disse vil bli ny byggesaksleder i Vennesla kommune

foto