Kommunen ber om samskaping, men sier nei til Norkirkens invitasjon