Vil bedre folkehelsa hos venndølene: – Det er ingen «quick fix»