KrF gikk nemlig på et nederlag i bygg- og miljøutvalget da de ville prioritere opp Tuden-strekket i trafikksikkerhetsplanen.

Hverken levekårsutvalget eller bygg- og miljøutvalget gjorde endringer på prioriteringene som kommunedirektøren har satt, til tross for at KrF forsøkte å dytte Tuden-strekket foran i køen.

Men i formannskapet gikk det KrFs vei.

For ordfører Nils Olav Larsen (KrF) kunne fortelle formannskapet at han har snakket med Vidar Ose, som er rådgiver i Agder fylkeskommune.

Larsen fortalte at han hadde diskutert Tuden-strekket, og trafikksikkerhetsplanen med Ose, og gitt uttrykk for bekymring over strekket.

Ifølge Larsen var fylkeskommuens rådgiver helt enig i at dette strekket burde prioriteres, og ga Larsen et råd.

– Han sa at vi burde tenke på å bruke midlene som er igjen i «myk pakke 1», og sette Tuden foran Grovane-Samkom. Hvis vi ønsker det, så må vi ha et vedtak på at vi vil omprioritere, sa Larsen.

En slik omprioritering ble i fjor avvist av ordføreren, da VT viste til denne muligheten.

Fylkeskommunen uttalte den gang til VT at Vennesla-politikerne kunne foreta denne omprioriteringa som det ordføreren nå snakker om.

Da var det ikke vilje til det, og ordføreren gikk sågar ut med et leserinnlegg.

Men nå vil altså ordføreren gjøre dette, og opplyste at formannskapet hadde dårlig tid.

– Disse listene skal «vaskes» på fredag, og fylkeskommunen må ha et vedtak fra oss før det. Hvis vi ønsker det, kan vi omprioritere Tuden. Det betyr ikke at vi glemmer Grovane-Samkom, men dette kan komme i forbindelse med utbygging av Dueheia, sa Larsen.

Bærø inhabil

Larsen ba formannskapet agere, og argumenterte med at man nå sto overfor et helt spesielt tidsvindu.

– Jeg vil innstendig be om at vi endrer fokus, og prioriterer Tuden, sa Larsen.

KrFs gruppeleder, Raymond Bærø, ble erklært inhabil i saken fordi han bor på Tuden, og har en kone som har engasjert seg for å få gang- og sykkelsti på strekket.

Det er altså restene av pengene som skulle kommet til gang- og sykkelsti fra Grovane til Samkom som nå skal settes av til Tuden, ifølge ordføreren.

Og Larsen mener det ikke kommer til å bli så dyrt.

– Det foreligger en gammel reguleringsplan. Dette skal være enkelt. Det er fort gjort å få realisert det, hevdet Larsen.

De andre politikerne ble sittende litt stussende, men ville ikke la det som hørtes ut som en unik mulighet gå fra seg, og stemte med ordføreren.

Det ble ikke opplyst hvor mye penger som eventuelt er igjen i den gamle samferdselspakka det er snakk om, eller om det i det hele tatt er noe igjen.

Saksbehandler Ingrid S. Konsmo hadde ikke fått informasjonen ordføreren vitterlig satt på, og kunne si noe fra eller til.

Nederlag i annet utvalg

Da saken var oppe i bygg- og miljøutvalget, gikk KrF på et nederlag i sitt forslag om å prioritere Tuden.

I formannskapet fikk KrF viljen sin.

Frp var i bygg- og miljøutvalget tydelige på at det viktigste nå, er å sikre de farlige skolevegene når mange nå får ny skoleveg.

Frps Andreas Ingebretsen ville i formannskapet forsikre seg om at en omprioritering i tråd med ordførerens plan, ikke ville forpurre arbeidet med skolevegene.

Ordføreren svarte at dette ikke hadde noe å si, fordi man nå rokkerer om på ei liste hvor skolevegene uansett ikke ligger inne.

foto
Ordføreren mener det ikke er så vanskelig å få utbedret dette strekket. Foto: Anne Jeppestøl Engedal