Har anket dommen på seks års forvaring, men holdes fengslet for å verne samfunnet