Sykehuset om ROP-problemene: – Ikke til å legge skjule på at dette er et spørsmål om ressurser