14 laks tatt under det første døgnet. Her er den største