Nav Vennesla vil vokse seg store – kan bli senter for hele Setesdalen