Brøt seg inn hos politiet og truet med å drepe

foto