Slipper ikke kostnad for utviklingen av sentrum nord

foto