Dropper Venneslaheia og dermed 1.300 boliger i kommuneplanen