Kommunen forsøker å løse legemangelkrise – kjøper privat fastlegehjemmel

foto