Har samlet over 300 signaturer for å sikre byggingen av gang- og sykkelveien

foto