Steiner raste ut over gang- og sykkelvei – varsler trafikkdirigering forbi stedet