Stenger vei på grunn av avløpsarbeid - omkjøring til over helga