Skulle bruke 19 millioner på barnehagebygg – fikk anbud på 35 millioner

foto