– Vil ikke være mulig å drive skolen som i dag

foto