Kontrollutvalget spurte ut kommunedirektøren om leserinnlegg bak lukkede dører

foto