Sa ja til å ta resten av regningen for å få parkeringsplassen ferdig

foto