Vil unngå rettsak - betaler sprekken på 12,6 millioner