Flere hundre lyn observert - mange skal ha mistet strømmen i kommunen