Mobbeoffer ble tilkjent 1,2 millioner kroner – nå anker kommunen