Mener oppdrettsanlegg i Kristiansand vil skade villaksen i Otra