Treningssentrene under pandemien: – Mange har valgt å beholde treningen som den sosiale arenaen

foto