– Kan ha betydning for vannforsyning, kraftproduksjon, landbruk, båtferdsel og livet i vassdragene

foto