– Det er lett å klage på andre, men vi kommer ingen vei hvis ikke vi begynner med oss selv