Uenige om kompetansekrav – ikke fornøyd med redegjørelsen om Moonlight-ansettelser