Er pålagt å stenge, men velger å holde åpent – får daglige bøter