Har startet opprydding av de avskiltede bilene

foto