Rådmannen vil gjøre det vanskeligere å komme ut på Drivenesøya