Så høyt blir Svendsens Atrium i sentrum. Naboene tapte kampen