Det er miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender som har analysert tall fra Miljødirektoratet, og som konkluderer med at Vennesla er på 12. plass av landets over 350 kommuner når det gjelder utslippsreduksjon.

Rettelse:

Etter at Vennesla Tidende publiserte teksten har rangeringen blitt oppdatert. Miljødirektoratet har kommet med en rettelse på utslippstall fra veitrafikk.

Dette har mest effekt på utslippstallene til kommuner med mye veitrafikk, men fører også til at rangeringen endres. For Vennesla sin del fører det til at de nå er på 12. plass, og ikke 14.-plass som vi skrev i den første utgaven av artikkene.

To hovedgrunner

Samtidig som folketallet øker betydelig, reduseres altså utslippene. Nedleggelsen av Hunsfos Fabriker i 2011 og innføringen av elbiler de siste ti årene er de to hovedgrunnene til nedgangen, melder kommunen i en pressemelding.

Videre trekkes det fram at store investeringer i miljøprogrammer og energieffektivisering ved bedrifter som Huntonit og Hydro Vigeland Brug også har bidratt.

Utslippene fra industrien er gått ned med nesten 80 prosent (fra 19.338 tonn til 4003 tonn, mens utslippene fra trafikken er gått ned med over 26 prosent. (fra 12.784 tonn til 9418 tonn)

– Betydningen av omstilling

– Dette viser betydningen av omstilling. Vi snakker mye om det grønne skiftet, og vi opplever noe av det i praksis i Vennesla. Ingen ønsker å miste en fabrikk. Samtidig ser vi at endringer også har positive ringvirkninger. Reduserte utslipp er en positiv effekt av omstillingen vi har vært og er inne i, sier miljørådgiver Eirik Aarrestad i Vennesla kommune.

På trafikksiden er det innføringen av elbiler som betyr mest. At flere tar buss eller går og sykler, virker også inn.

– På transportområdet vil det komme flere endringer i årene som kommer. Prosjekt «den kortreiste bygda» vil endre mange reisevaner når vi får flere sykkelveger og ny bru over elva. Vi må også tenke på de lokale miljøforbedringene som kommer som følge av redusert biltrafikk. Bilisme er mer enn utslipp. Kan vi få redusert bilismen, frigjør vi arealer til grønt, vi reduserer støy, svevestøv og så videre, sier Aarrestad.

Utslippene fra jordbruk har økt siden 2009. Det samme har utslipp fra annen mobil forbrenning enn olje og gass. Utslipp fra avfall og avløp har gått betydelig ned, fra nesten 20.000 tonn til drøyt 13.000 tonn. Likevel er dette fremdeles den aller største utslippskilden i Vennesla kommune.

Kommunestyret har et mål om at utslippene skal ned 55 prosent før 2030.

Eirik Arrestad sier at målet fremover er å redusere bilismen for å kutte utslippene enda mer. Foto: Anne Jeppestøl Engedal

Utslippene

Tallene er det geografiske utslippsnivået i Vennesla kommune, basert på tall fra Miljødirektoratet i 2021. Innbyggeres utslipp i andre kommuner eller land, er ikke med. De største utslippskildene i Vennesla er ifølge tallene slik:

  • Avfall og avløp: 13.353 tonn

  • Veitrafikk: 9418 tonn

  • Energiforsyning: 8.781 tonn

  • Landbruket: 7.983 tonn

  • Industrien: 4003 tonn

  • Oppvarming: 1064 tonn

Kommuneoversikt – Framtiden i våre hender

Miljødirektoratets utslippsoversikt