Viderefører skoletur, men nå kan trinnene velge reisemål