Mener dagens lovverk rundt psykisk helsevern ikke er godt nok

foto