Skal øke vaktholdet på Hunsøya etter gjentatte innbrudd

foto