Kortprisene på laksefisket forblir trolig uendret

foto