Banket opp med jernstang og truet med å få fingrene klippet av

foto