Sak om nydyrking av myr opp til politisk behandling likevel

foto