På stor samling med kraftkommunene: – Forslaget må skrotes

foto