Utsatte saken om å droppe videre gangvei mot Grovane

foto