Stenger Tømmerrenna og legger ned forbud mot fotballkamper