Korona legger ingen demper på salget av store doninger